PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trampa/Kamulaştırma başvuru işlemi nasıl olmaktadır?

Doğrudan Bakanlığımıza veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gerekli belgelerle birlikte bir dilekçe ile başvuruda bulunulur.