PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Memur Atama Şubesi Müdürlüğü

a) Memur atama, nakil, vekâlet, unvan değişikliği, kurum içi görevlendirme ve yer değiştirme iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık teşkilatına yapılacak 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesi kapsamında kurumlar arası geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek,
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilecek personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.