PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emeklilik Şube Müdürlüğü

657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine tabi olarak görev yapan Merkez Teşkilatı, Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ile dosyası Merkezde tutulan Taşra Teşkilatı personelinin,

a) 5434 sayılı Kanun kapsamında emeklilik işlemlerini yapmak;

- İstekle Emeklilik
- Yaş Haddinden Emeklilik
- Malulen Emeklilik
- Resen Emeklilik

- Açıktan Emeklilik
- Vefat

Yukarıda belirtilen işlemler için;
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile her türlü yazışma yapmak.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78'inci ve 108'inci maddeleri
kapsamına giren ücretsiz izin işlemlerini yapmak.

c) Hizmet birleştirmeleriyle;

- Emekli Sandığı
- SSK
- Bağ-Kur ‘da geçen hizmet isteme işlemini yapmak.

d) Borçlanmalarla ilgili işlemleri;

- Yurtdışı
- Askerlik
- Ücretsiz izin
- Sanatçı ve Avukatlık Staj borçlanmaları ile ilgili işlemleri yapmak.

e) Emekli Personele pasaport işlemleri için belge vermek.