PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Planlama ve Sendikalar Şube Müdürlüğü

– 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununca 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olan kamu görevlilerinin sendika üyelik, istifa vb. işlemlerinin insan kaynakları sistemine girişini kontrol etmek ve denetlemek,

– 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununca her yılın 15 mayıs tarihi itibariyle sendika kesintileri doğrultusunda yetkili sendikayı belirlemek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek üzere gerekli işlemlerin takibini sağlamak,

– 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları kanununca sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde talepleri halinde aylıksız izin veya haftada bir gün izinli onaylarının alınmasını sağlamak ve işlemlerinin yürütülmesini kontrol etmek,

- Her yıl Nisan ve Ekim aylarında Kurum İdari Kurulu toplantılarını düzenlemek ve sonucunu Bakanlık Teşkilatına duyurmak,

– Bakanlığımız merkez teşkilatında işçi olarak istihdam edilen personelin sendikal izinlerini (yıllık 25 günü geçmemek kaydıyla) ücretli izinli sayılmalarına ilişkin onaylarını makama sunmak ve belgeleri denetlemek,

- Toplu iş sözleşmeleri toplantılarına katılmak ve sonucunu Bakanlık Teşkilatına duyurmak,

– Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen evraklarla ilgili gerekli çalışmaların kontrolünü sağlamak,

- İç kontrol çalışmalarının koordinesini ve takibini yapmak,

- Stratejik plan hazırlamak,

– CİMER kanalıyla gelen talepleri ilgili Şube Müdürlüklerine vermek ve takip etmek

- İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi ile ilgili çalışmaları koordine ve takip etmek,

–Personel Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.