PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sınavlar Şube Müdürlüğü

- Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gereklerini ve personel planlaması esas alınarak Bakanlığımız merkez, taşra ve merkeze bağlı taşra kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavını yapmak ve işlemlerini yürütmek,

- Bakanlığımız bünyesinde memuriyeti olmayıp, ilk defa görev almak isteyen vatandaşlara ait iş isteği dilekçelerine cevap vermek,

- Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı kadroları için yıl içerisinde makamın uygun gördüğü tarihlerde sınav açmak ve işlemlerini yürütmek,

- Hukuk Müşavirliği ve Avukat kadroları için yıl içerisinde makamın uygun gördüğü tarihlerde sınav açmak ve işlemlerini yürütmek,

- Kamu Personeli Seçme Sınavından personel alımı için Devlet Personel Başkanlığına kadro derecesi, adedi ve niteliklerinin bildirilmesi.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince istihdam edilecek sözleşmeli personelin sınav işlemlerini yürütmek,

- “Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatımızda görev yapan personel için, Mesleki Yeterlilik Sınavı açmak ve işlemlerini yürütmek,

- Başkanlığımıza gelen soru önergelerinin cevaplarını ilgili şubelerden alarak Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

- Başkanlıkça verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.