PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sanatçılar Şube Müdürlüğü

-657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan sanatçı nitelikli personelin her türlü özlük iş ve işlemleri.

Her mali yıl başında;

-Aralık ayı sonu itibariyle Orkestra, Koro ve Topluluk Müdürlüklerinde sözleşmeli olarak görev yapan sanatçı nitelikli  personelin yılı için geçerli olacak ücretlerine esas puanlarının tesbit edilmesi.

-Mali yıl başında birimlerin dolu-boş kadroları ile birlikte puanlarının belirlendiği tasdikli isim listelerinin birimlere gönderilmesi ve mali  yıl için Bakan onayı ile sözleşme imzalama yetkisi verilen personel ile sözleşmelerin imzalatılmasının  sağlanarak birer nüshalarının özlük dosyalarına kaldırılması.

Ayrıca;

- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yaptığı sınav sonucunda stajyer sanatçı atamaları, yetişmiş sanatçıların açıktan atamaları, birimler arası naklen atamalar ve unvan değişiklikleri onaylarına müteakip  Hazine ve Maliye Bakanlığından vize işlemleri tamamlanır.

-Sözleşmeli olarak görev yapan sanatçı nitelikli personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi onayları.

-SSK, Bağ-Kur ve askerlik hizmeti intibak onayları.

-Aylıksız izin onayları.

-İstifa, görevden çekilmiş sayılma, emeklilik iş ve işlemleri.

-Sözleşmeli olarak görev yapan sanatçı nitelikli personel özlük dosyalarının arşivde düzenli tutulması ve muhafaza işlemleri ile özlük bilgilerinin İnsan Kaynakları Bilgi Sistemine girilmesi.

-Pasaport iş ve işlemleri.

-Bakanlığımızca yeni kurulması uygun görülen sanat kurumları ile ilgili olarak  sözleşmeli sanatçı personel kadrolarının Hazine ve Maliye Bakanlığından tahsis edilmesi işlemleri.

-Başkanlığımıza intikal eden sanatçılar tarafından açılan davalara ilişkin Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar.

-Teftiş Kurulu Başkanlığınca sanatçılar hakkında yapılan soruşturma, inceleme sonucunda sanatçılara verilen cezalarla ilgili yazılar ve cezanın ilgililere tebligatı, işlenmesi ve özlük dosyalarına  kaldırılması.