PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal İşler ve Evrak Şube Müdürlüğü

- Personel Dairesi Başkanlığına merkez ve taşra birimlerinden gelen-giden evrakın kaydı, ilgili şubelere havalesi ve zimmetlenmesi işlemlerini yapmak,

- Başkanlığımıza ait Resmi Mühür ve berat işlerinin takibinin ve yazışmaların yapılması,

- Genel ve Yerel Seçimlerde Bakanlığımıza İlçe Seçim Kurullarından gelen Sandık Kurulları ile ilgili yazışmaları yapmak,

- Devlet Arşivleri Başkanlığından gelen yazılar doğrultusunda Başkanlığımız arşivinin düzenlenmesi ve arşivle ilgili diğer işlemleri yapmak,

- Bakanlık ve taşra teşkilatı personeli için açılan yardım kampanyasının olurlarını almak,( Merkez teşkilatı personeli için yardım kampanyası oluru almak, taşra teşkilatı personeli için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce alınan yardım kampanyası olurlarını makama sunmak, uygun bulunanların kurum nezdinde dağıtımını gerçekleştirmek.)

- Başkanlık tarafından verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.