PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdari Davalar ve Mevzuat Şube Müdürlüğü

- Başkanlık çalışma programının büroya ait bölümünü hazırlamak,

- Bürosunun çalışmalarını mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikasına, daire başkanının emirlerine ve birimin çalışma programına göre yönetmek,

- Büroya iletilen konuların zamanında incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak,

- Büroya gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek,

- Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak,

- Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak,

- Büro personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve denetlemek,

- Personel Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.