PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05/02/2012 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevaplar

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi kadrolarında görev yapmakta olan personelin memur unvanlı kadroya, veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför kadrolarında görev yapmakta olan/yapan personelin de şef unvanlı kadroya, görevde yükselme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen görevde yükselme eğitimi sonunda yine Ankara’da Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (GAZİSEM) yaptırılan görevde yükselme sınavı soru kitapları aşağıda yer almıştır. Soruların doğru cevapları ise soru kitapçıklarında kırmızı renkte gösterilmiştir.

Söz konusu sınavda sorulan sorular ya da cevapları üzerinde tereddüdü olan adaylar soru ve cevap anahtarlarına karşı itirazlarını soru ve cevapların yayınlandığı tarihten (07/02/2012) itibaren 4 (dört) gün içinde gerekçeleri ile birlikte (başvuranın adının, soyadının, imzasının, imza tarihinin ve adresinin yer aldığı bir dilekçe ile) yazılı olarak Personel Dairesi Başkanlığına başvurabileceklerdir.

Süresi içinde (07/02/2012 tarihinden 10/02/2012 tarihi mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığı kayıtlarına girmeyen, imza ve adresi olmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ancak, sürenin kısa olması nedeniyle söz konusu dilekçelerin aşağıda belirtilen numaralara, asıllarının da en kısa sürede gönderilmesi kaydıyla, faks ile de gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Faks Numaraları: 0 312 311 81 45   -    0 312 311 14 56

 

Bilgi İçin İrtibat:    M.Atila ÖZŞATIR   0 312 311 20 61

                                     Mustafa GENÇ   0 312 312 49 05

 

 

Şef A Kitapçığı

Şef B Kitapçığı

Memur A Kitapçığı

Memur B Kitapçığı