PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Başka bir kurumda 657 sayılı Kanuna tabi Müdür olarak görev yapmaktayım. Bakanlığınıza bağlı İl Halk Kütüphanelerinden birisine Kütüphane Müdürü olarak naklen atanabilir miyim?

22/08/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince Kütüphane Müdürü kadrosuna atanacaklarda; üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arşivcilik anabilim dallarının herhangi birisinden lisans düzeyinde mezun olmak ve 657 sayılı Kanunun 68(B) maddesinde aranan hususlara sahip olmaları, şartları aranmaktadır.
Ayrıca, naklen geçişin hem ilgilinin önceki kurumunca ve hem de Bakanlığımızca uygun görülmesi gerekmektedir.