PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Bakanlığınız 5 ve 6.hizmet bölgelerinde Şube Müdürü olarak görev yapan personel, Bakanlığınız merkez teşkilatına Şube Müdürü olarak atanabilir mi? Ayrıca halen Uzman olarak görev yapan ancak; herhangi bir sebeple bu görevinden ayrılan personel yeniden mer

            03.10.2000 tarih ve 24189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te; “…Şube Müdürü veya diğer müdür unvanları ile bu unvanların yardımcılıklarına atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde 5 ve 6.hizmet bölgeleridir.”

“Diğer hizmet bölgelerinde yukarıda belirtilen kadrolara atanabilmek için, ilgililerin sözü edilen 5 ve 6.hizmet bölgelerinde Müdür olarak (2) yıl, diğer unvanlarda ise fiilen (4) yıl görev yapma şartı aranmaktadır” denilmektedir.

 

Ayrıca; konu ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuş ve alınan cevabi görüş yazısında; “Şube Müdürü veya eşdeğer Müdür kadrosunda görev yapmakta iken, herhangi bir sebeple bu görevlerinden ayrılan personelin yeniden 5 ve 6. hizmet bölgeleri dışındaki bölgelere Şube Müdürü veya eşdeğer herhangi bir Müdür kadrosuna atanabilmeleri için daha önce 5 ve 6. hizmet bölgelerinde belirtilen süre kadar görev yapmış olmaları gerekmekte olup, belirtilen süre kadar görev yapmamış olmaları durumunda bunların yeniden Şube Müdürü veya eşdeğer Müdür kadrolarına atanmalarının öncelikle bu bölgelere yapılması gerektiği” denilmektedir.

 

Bu bağlamda; eğer 5 ve 6. hizmet bölgesindeki 2 yıllık hizmet süresini doldurduğunuz takdirde atanmanız mümkün bulunmaktadır.