PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3713 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, 13/01/2017 – 20/01/2017 TARİHLERİNDE YAPILAN KURA SONUÇLARINA GÖRE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE GAZİLERE İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 13/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (13/02/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 27/01/2017 tarihi veya sonrasına ait olması. )
 3. Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
 4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 5. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:                                                 0312 309 08 50/2010

                                                      Mustafa GENÇ                0312 309 08 50/2300

                                                      Osman CANDOĞAN     0312 309 08 50/2040

        Şuayip BAHADIR          0312 309 08 50/2200

 

 

            GETİRİLECEK BELGELER

 1. Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 3. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 4. Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, (*)
 5. Sağlık Raporu (Asıl),
  (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),
 6. 27/01/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)
 8. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 9. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız...). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 10. Form Dilekçe  (İndirmek için tıklayınız...).

(*) Yukarıda (2), (4) ve (7) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanabilecektir.

Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.