PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2016 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

1.   Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 22/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Balgat/Çankaya/Ankara adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla, müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (22/02/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.

2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesinin 03/02/2017 tarihi veya sonrasına ait olması)

3. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

4. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

5. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:     Mustafa GENÇ                : 0312 312 49 05

                                                         Osman CANDOĞAN                  : 0312 311 93 80         

 

     GETİRİLECEK BELGELER

 1. 2016-KPSS Sonuç Belgesi (KPSS ile Yerleşenler İçin, İnternet Çıktısı),
 2. 2016 DPB Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 5. Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, (*)
 6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),
 7. 03/02/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 8. Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 9. 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),
 10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız...), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 11. Aday tarafından bilgisayar ortamında ya da daktilo ile doldurulmuş Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin Form (3 nüsha), (İndirmek için tıklayınız...). (**)
 12. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız...).

     

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilecektir.

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

(**) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.