PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3713 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, 27/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN KURA SONUÇLARINA GÖRE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN, ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI, ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 14/04/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (14/04/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 03/04/2017 tarihi veya sonrasına ait olması. )
 3. Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
 4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 5. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ                0312 309 08 50/2300

                                              Osman CANDOĞAN     0312 309 08 50/2040

           Şuayip BAHADIR          0312 309 08 50/2200

            GETİRİLECEK BELGELER

 1. Form Dilekçe  (İndirmek için tıklayınız).
 2. Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),
 5. Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, (*) (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),
 6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)),
 7. 03/04/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir)

9.   6 adet vesikalık fotoğraf,

10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan (E-Devlet kapısı üzerinden alınanlar hariç) belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra, onaylanabilecektir.

Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.