PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyon çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yayınlanan “Olağanüstü Hal İşlemlerine Dair İnceleme Başvuruları Hakkında Duyuru” da; başvuruların 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacağı açıklanmıştır.

Buna göre; 17/07/2017 tarihinden önce yürürlüğe giren kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkartılma ya da ilişiğin kesilmesi şeklinde tesis edilen işlemler hakkında 17/07/2017 tarihinde başlayan ve valiliklere veya ilgili bakanlığa yapılabilecek başvuruların süresi 60 (Altmış) gün olup, 14/09/2017 mesai bitiminde sona erecektir.

Bakanlığımıza yapılacak başvurular; komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle T.C. Kültür ve Turizm BakanlığıPersonel Dairesi BaşkanlığıMuhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yıl/Ankara adresine ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacaktır.