PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN, ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN, ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA                 :

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 26/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (26/09/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmayacaktır.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesi ile yerleşim yeri belgesinin 08/09/2017 tarihi veya sonrasına ait olması. )
 3. Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereği, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ya da yurt dışında üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile tamamlamış ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak, gerekmektedir.
 4. Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
 5. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 7. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:       Mustafa GENÇ              0312 309 08 50/2300

                                           Osman CANDOĞAN     0312 309 08 50/2040

       Şuayip BAHADIR         0312 309 08 50/2200

            GETİRİLECEK BELGELER

 1. Form Dilekçe  (indirmek için tıklayınız)
 2. Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),
 5. Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, (*)
 6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)),  (Mühendis, Müze Araştırmacısı, Tekniker ve Teknisyen olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
 7. 08/09/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir)
 1. En az (C) düzeyinde başarılı olduğuna ilişkin KPDS veya YDS sonuç belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen belge, (Enformasyon memuru kadrosuna yerleşenler.)

10. 6 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve  Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)

11. Mal Bildirimi (indirmek için tıklayınız.). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta  doldurulacaktır.)

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslının ibraz edilmek halinde, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından onaylanabilecektir.

Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.