PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI SINAV DUYURUSU

            Bakanlığımız merkez ve taşra (Ankara) teşkilatı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “büro işçisi” olarak istihdam edilmek üzere, aynı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince açık bulunan işçi kontenjanına atama yapmak amacıyla, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden, düzenlenen İşgücü İstem Formunda belirtilen niteliklere uygun adayların gönderilmesi talebinde bulunulmuş, Kurum talebimizde yer alan şartlara uyan, Bakanlığımızda yapılacak seçmeye katılacaklara ilişkin listeyi göndermiştir.

            Bu nedenle aşağıda isimleri belirtilen adayların, 11/04/2019 Perşembe günü saat 10.00’da mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak sözlü/mülakat sınavına katılmak üzere, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız hizmet binasında sınav saatinden bir saat önce hazır bulunmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

            Ayrıca, söz konusu sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Eski Hükümlü:

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

KPSS Puanı

1

AŞKIN PEKŞEN

AYDIN

68,31764

2

BURAK ÇELİK

YUSUF

62,01217
Engelli:

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

KPSS Puanı

1

FATİH KUTBAY

BEKİR

89,27558

2

DİDEM BÖLÜKBAŞI

YAVUZ

84,85736

3

ASLI ALPAY

CELİL

83,33663

4

ESRA MURAT

SEFER

80,19019

5

ORHAN KARAKUŞ

ARİF

79,97689

6

CENGİZ GÜL

MUSTAFA

79,84624

7

ÖMER COŞKUN

KAMİL

79,50798

8

BAŞAK HELİMERGÜN

CEMAL

79,09038

9

HASAN BUĞRAHAN ÖZGÜR

İBRAHİM

79,06805

10

ALİ ÜNAL

CENGİZ

79,0044

11

BUSE SİNA AYDOĞAN

OSMAN FATİH

78,42384

12

RIZA ÇETİN

MEHMET

78,414583

Engelli Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecektir.)

2- Geçerli EKPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

3- Mülga “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az yüzde kırk veya üzerinde engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu, (aslı veya noter tasdikli örneği)

4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanacaktır.)

5- Nüfus Cüzdanı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanacaktır.)

6- 04/04/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi, (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),

Eski Hükümlü Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecektir.)

2- Geçerli ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

3-Eski hükümlü belgesi aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanacaktır.)

4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanacaktır.)

5- Nüfus Cüzdanı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanacaktır.)

6- 04/04/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi, (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),

Bilgi ve İrtibat İçin: 0312 4708850-8853-8852-8851-8855