PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sürekli İşçi (Güvenlik Personeli) Yedek Adaylara Duyuru

Bakanlığımıza alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Sürekli İşçi) pozisyonuna başvuruya esas belgelerini süresi içinde vermeyen ya da eksik belge veren 163 adayın yerine yapılacak sözlü sınava katılmak üzere, aşağıda adı ve soyadı belirtilen adayların yine aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına 15/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

Ayrıca, başvuruya esas belgelerinin incelenmesinde sınava katılma şartlarını sağlamadıkları tespit edilen 15 adayın listesi ile başvuruya esas belgelerini teslim etmeyen adayların listesi aşağıda belirtilmiştir.

YEDEK LİSTEDE YER ALAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Form Dilekçe, (İndirmek için tıklayınız...)

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) (*),

c) Özel Güvenlik Sertifikası (Silahlı) (Belgenin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)

ç) 7/11/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),

d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir) (*)

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

f) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

((*) Yukarıda (b) ve (d) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslının ibraz edilmesi halinde, sıralamada yer alan adayların halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından onaylanabilecektir.
Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.)

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ www.kulturturizm.gov.tr İNTERNET ADRESİNDE AYRICA DUYURULACAKTIR.

BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA YAZILI DUYURU YAPILMAYACAKTIR.

DUYURULUR

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BELGE VERECEK ADAYLAR

1488

LEYLA AYDAN YÜKSEL

1

Yedek

2728

UĞUR ERTÜRK

2

Yedek

470

CEMAL DAĞ

3

Yedek

2718

UĞUR BOLAT

4

Yedek

1880

MUSTAFA GÜÇLÜ

5

Yedek

386

BİRCAN EMİROĞLU

6

Yedek

360

BEKİR TİNÇAY

7

Yedek

719

ERCAN KARACAN

8

Yedek

2966

ZELİHA TOPRAKCI KARAKOL

9

Yedek

1918

MUSTAFA YİĞİT

10

Yedek

1227

HÜSEYİN BATMAZBAŞ

11

Yedek

1907

MUSTAFA SÖZER

12

Yedek

1897

MUSTAFA OĞLAKCI

13

Yedek

2520

SEZER KENDÜZLER

14

Yedek

1435

KEMAL AKYOL

15

Yedek

1671

MENEKŞE ÇAM

16

Yedek

991

GÖKHAN GÜÇLÜ

17

Yedek

2601

ŞENOL ACARBAŞ

18

Yedek

2225

RAMAZAN ERTAŞ

19

Yedek

2487

SERKAN TUTAYSALGIR

20

Yedek

2709

UFUK ÖZTEKİN

21

Yedek

1278

İBRAHİM KARAKAYA

22

Yedek

891

FATMA KOBAK

23

Yedek

31

ABDULLAH KARTAL

24

Yedek

2561

SULTAN KARAOSMAN

25

Yedek

1150

HASAN ÇELİK

26

Yedek

497

CİHAN OĞUZ

27

Yedek

1271

İBRAHİM ÇELEBİ

28

Yedek

395

BUKET DAŞTAN

29

Yedek

1999

NURİ KARDAŞ

30

Yedek

986

GÖKHAN BONCUK

31

Yedek

1091

HALİL KOZAK

32

Yedek

1315

İLHAN TAYAN

33

Yedek

1624

MEHMET EMİN ÖZBEY

34

Yedek

1357

İSMAİL BULUT

35

Yedek

2497

SERVET TAŞDEMİR

36

Yedek

862

FATİH İRİS

37

Yedek

601

ELİF KALİNCİK

38

Yedek

2952

YÜKSEL KEL

39

Yedek

2022

OĞUZHAN KAHRAMAN

40

Yedek

2515

SEYİTHAN AYAZ

41

Yedek

2880

YAVUZ GÜR

42

Yedek

195

ALİ MARANGOZ

43

Yedek

94

AHMET BALLI

44

Yedek

2542

SİNAN EŞDOĞAN

45

Yedek

981

GÖKHAN ALEMDAR

46

Yedek

3

ABBAS GÜNEŞ

47

Yedek

1933

MÜKRİME İREM UNCU

48

Yedek

2956

ZAFER KÜNBÜ

49

Yedek

1204

HEYBER ALPTEKİN

50

Yedek

846

FATİH BIYIKLI

51

Yedek

2556

SUAT ATEŞ

52

Yedek

2106

ÖMER ÇALAR

53

Yedek

2005

NURULLAH ÇİFTCİ

54

Yedek

419

BURHAN VARLIK

55

Yedek

1285

İBRAHİM SARMUSAK

56

Yedek

783

EROL ERDEM

57

Yedek

2315

SADULLAH SARIKAYA

58

Yedek

1308

İHSAN ÖĞME

59

Yedek

863

FATİH KARABABA

60

Yedek

363

BELGİN GÖREL

61

Yedek

1623

MEHMET EMİN KARAHAN

62

Yedek

367

BERAT UYGUR

63

Yedek

1039

GÜLÜSTAN ASLAN

64

Yedek

1149

HASAN CANDAN

65

Yedek

1237

HÜSEYİN GÖNÜLER

66

Yedek

2615

ŞEYMA ÖZEN

67

Yedek

1420

KADRİ KIZILBULUT

68

Yedek

1088

HALİL GÜLER

69

Yedek

1270

İBRAHİM ÇALIŞKAN

70

Yedek

2170

ÖZGÜR KIRAN

71

Yedek

883

FATMA ALTINTAŞ

72

Yedek

2493

SERVET KAYA

73

Yedek

2437

SERCAN ÇETİN

74

Yedek

1674

MERİH SOLAK

75

Yedek

349

BAYRAM KESKİN

76

Yedek

1536

MEHMET ASLAN

77

Yedek

1577

MEHMET GEZGİN

78

Yedek

1840

MURAT VELİ ÇAKIR

79

Yedek

896

FATMA ÖZDEMİR

80

Yedek

959

FURKAN AKŞİT

81

Yedek

2714

UFUK YABAR

82

Yedek

1463

KORAY AYDOĞMUŞ

83

Yedek

642

EMRAH ÖCÜM

84

Yedek

569

DURAN AKDERE

85

Yedek

750

ERGİN ONAY

86

Yedek

1953

NAZMİ EROĞLU

87

Yedek

1450

KENAN KIZILATEŞ

88

Yedek

2936

YUSUF GÖRE

89

Yedek

2340

SALİH TEKİRDAĞ

90

Yedek

2168

ÖZGÜR KAYA

91

Yedek

833

FARUK KESKİN

92

Yedek

2634

TAHİR SERKAN AYLAR

93

Yedek

1167

HASAN TORUN

94

Yedek

2336

SALİH EKİZ

95

Yedek

273

AYHAN RAZİ

96

Yedek

717

ERCAN DAŞDEMİR

97

Yedek

912

FERHAT ARIKBAŞ

98

Yedek

839

FATİH ALBAYRAK

99

Yedek

1832

MURAT TAŞDEMİR

100

Yedek

665

EMRE GEMCİOĞLU

101

Yedek

2485

SERKAN ŞENEL

102

Yedek

2677

TOLGA ZENGİN

103

Yedek

2126

ÖMER YAMAÇ

104

Yedek

613

EMİN BUCAKLI

105

Yedek

2196

PERVER YÜKSEL

106

Yedek

1452

KENAN ÖZABAY

107

Yedek

1815

MURAT KARAKUZU

108

Yedek

2934

YUSUF DUMAN

109

Yedek

1824

MURAT PARLATAN

110

Yedek

664

EMRE ERDEM

111

Yedek

1012

GÖKHAN YALDIZ

112

Yedek

197

ALİ ÖZEN

113

Yedek

237

ARİF GÜLAY

114

Yedek

1132

HARUN BOZKURT

115

Yedek

1586

MEHMET İBİŞ

116

Yedek

1203

HAYRULLAH ŞAHİN

117

Yedek

2969

ZEYNEP KURNAZ AKBULUT

118

Yedek

494

CİHAN ALEMDAR

119

Yedek

1700

METİN GÜNDEŞLİ

120

Yedek

1980

NİYAZİ COŞKUN

121

Yedek

1101

HALİL İBRAHİM ÜNÜVAR

122

Yedek

2294

RIDVAN SÜRME

123

Yedek

2314

SADRETTİN ÇIRK

124

Yedek

30

ABDULLAH KARABULUT

125

Yedek

1919

MUSTAFA ZORLU

126

Yedek

176

ALİ CANTÜRK

127

Yedek

1604

MEHMET SEZGİN

128

Yedek

924

FETHULLAH ANTLI

129

Yedek

1673

MERAL GÖKSEL

130

Yedek

697

ENGİN DALBACAK

131

Yedek

2462

SERHAN YILDIRIM

132

Yedek

1341

İRFAN YAVUZ

133

Yedek

2885

YAVUZ SELİM MALLIOĞLU

134

Yedek

580

DUYGU ŞAHİN

135

Yedek

431

BÜŞRA ÇAVUŞ

136

Yedek

2723

UĞUR DEMİR

137

Yedek

2234

RAMAZAN KOCAMAN

138

Yedek

2317

SAFFET KAYIŞ

139

Yedek

2565

SÜLEYMAN AFŞİN

140

Yedek

409

BURAK ÖNAL

141

Yedek

1040

GÜRAY ÇELENK

142

Yedek

925

FEVZİ KARABACAK

143

Yedek

700

ENGİN GÜZEL

144

Yedek

1551

MEHMET ÇAN

145

Yedek

2359

SAMET ŞİMŞİT

146

Yedek

813

EŞREF AKBAŞ

147

Yedek

1177

HASAN HÜSEYİN VİZEL

148

Yedek

2151

ÖZCAN SOLMAZ

149

Yedek

2629

TAHİR EVLİYAOĞLU

150

Yedek

347

BAYRAM ERTAN

151

Yedek

1926

MUTLU KÖSE

152

Yedek

2929

YUSUF ATİLA

153

Yedek

1707

METİN YILDIZ

154

Yedek

2486

SERKAN TUNCEL

155

Yedek

1230

HÜSEYİN ÇETİN

156

Yedek

829

FARUK ATABAY

157

Yedek

1902

MUSTAFA ÖZTÜRK

158

Yedek

2279

REŞAT GÜNEŞ

159

Yedek

1829

MURAT SÜER

160

Yedek

1877

MUSTAFA EROĞLAN

161

Yedek

308

AYŞEN BOZKURT

162

Yedek

877

FATİH UZEL

163

Yedek


 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
EKSİK BELGE NEDENİYLE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN ADAYLAR

Çekiliş No

ADI SOYADI

SIRA NO

Açıklama

1351

İSMAİL ABAY

39

Belgeleri son teslim tarihinden sonra (7/11/2019)
Bakanlığımıza ulaştığından

16

ABDULKADİR GÜVENÇ

40

Önlisans mezunu

2972

ZEYNEP LEYLA UĞUR

45

Lise mezunu

2495

SERVET SİNEM

55

Son başvuru tarihi itibariyle sertifika silahsız

1437

KEMAL AVRUZ

57

Son başvuru tarihi itibariyle sertifikası yok

1299

İDRİS BULUT

77

Önlisans mezunu

1034

GÜLŞAH BELO

87

Öğrenim belgesi yok

2350

SAMET ÇİNAR

144

Meslek yüksek okulu mezunu

835

FARUK MERİÇ

194

Son başvuru tarihi itibariyle sertifikası yok,
belge asılları gelmedi

1411

KADİR DÜNDAR

211

Son başvuru tarihi itibariyle sertifikası yok

2554

SONGÜL KARABOĞA

224

Son başvuru tarihi itibariyle sertifikası yok

2687

TUĞÇE HACIFAZLIOĞLU

253

Önlisans mezunu

2498

SEVAL KOPLAY

348

Önlisans mezunu

769

ERKAN GENÇ

472

Önlisans mezunu

352

BAYRAM URCAN

508

Lise mezunu


BELGE TESLİM ETMEYEN ADAYLAR