PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızda Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerinin/ Mezunlarının Dikkatine

Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde 2020 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin/mezunlarının staj başvuruları ilgili birimlerce değerlendirilmiş olup, başvuru sonuçları ekli listede belirtilmiştir.

Staja kabul edilenlerin staj başlama tarihlerinde staj yapmak istedikleri birime başvurmaları gerekmektedir. Staj başvuru sonuçları ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. İlanen duyurulur.

Ek - Duyuru Liste