PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU (16/11/2020)

Kapadokya Alan Başkanlığı Giriş Sınavına başvuranlardan duyuruda belirtilen durum ve şartlara sahip olup sözlü sınava katılmaya hak kazanarak belgelerini teslim eden adaylar, pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi; kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak sözlü sınava tabi tutulmuşlardır.

Söz konusu sözlü sınav sonucu başarılı olup asil ve yedek adaylar arasında yer alanların listesi aşağıda yer almaktadır.

Adaylar, sınav sonucuna, Personel Genel Müdürlüğüne hitaplı bir dilekçe ile (Sınav Komisyonuna) 23/11/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar itiraz edebileceklerdir. İtirazların “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne, elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Komisyonunca en fazla 7 gün içinde incelenip karara bağlanarak ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi ile itiraz gerekçesinden herhangi biri olmayan dilekçeyle yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve hizmet sözleşmeleri iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek, ayrıca bu adaylar hakkında suç duyurusunda bulunulacak, kamu görevlisi iseler durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

SANAT TARİHÇİSİ

No

Adı-Soyadı

Açıklama

1

Beyzanur CANSU

Asil

2

Esra TOKAT

Asil

3

Aslıhan ULUSOY

Asil

4

Fatih Mehmet TANRIVEREN

Yedek

ARKEOLOG

No

Adı ve Soyadı

Açıklama

1

Fatma Duygu ÜNAL

Asil

2

Halil BOZDOĞAN

Asil

3

Leyla ZOROĞLU

Asil

4

Serhan MUTLU

Yedek

MİMAR

No

Adı ve Soyadı

Açıklama

1

Melek DÜLGEROĞLU

Asil

2

Bilen Gamze GÜNGÖR

Asil

3

Burcu Zülal ERTEN

Asil

4

Nagihan GÜMÜŞSOY

Yedek

ŞEHİR PLANCISI

No

Adı ve Soyadı

Açıklama

1

Meryem TEBERİK

Asil

2

Mehmet Korhan BARCIN

Asil

3

Özkan UYGUN

Asil

4

Resul AYYILDIZ

Yedek