PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler (01/12/2020)

Sınavı kazananların sözleşme imzalayarak işe başlayabilmeleri için 18/12/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar; atama istem dilekçesi, altı adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu, adli sicil kaydı (e-devlet çıktısı) ve sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin sağlık raporu ile birlikte “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne, elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Dilekçelerin ve sağlık raporunun belirtilen tarihe kadar verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmaz.

İstenilen belgeler, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için on beş gün ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar işe başlatılmaz.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan yukarıdaki hükümler uyarınca işe başlamayan veya başlatılmayanların yerine yedek listedeki adaylara başarı sırasına göre yazılı olarak bildirim yapılır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur.

EKLER:

SANAT TARİHÇİSİ

 

No

Adı-Soyadı

Açıklama

1

Beyzanur CANSU

Asil

2

Esra TOKAT

Asil

3

Aslıhan ULUSOY

Asil

4

Fatih Mehmet TANRIVEREN

Yedek

ARKEOLOG

No

Adı ve Soyadı

Açıklama

1

Fatma Duygu ÜNAL

Asil

2

Halil BOZDOĞAN

Asil

3

Leyla ZOROĞLU

Asil

4

Serhan MUTLU

Yedek

MİMAR

No

Adı ve Soyadı

Açıklama

1

Melek DÜLGEROĞLU

Asil

2

Bilen Gamze GÜNGÖR

Asil

3

Burcu Zülal ERTEN

Asil

4

Nagihan GÜMÜŞSOY

Yedek

ŞEHİR PLANCISI

No

Adı ve Soyadı

Açıklama

1

Meryem TEBERİK

Asil

2

Mehmet Korhan BARCIN

Asil

3

Özkan UYGUN

Asil

4

Resul AYYILDIZ

Yedek