PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Yönderlik Koordinatörlüğü

a) Bakanlığın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda insan kaynağını geliştirmek için yönderlik programları tasarlamak,
b) Yönder niteliklerini belirlemeye yönelik objektif değerleme ölçütlerini belirlemek ve yönder olmak isteyen personelin belirlenen ölçütlere uygunluğunu değerlendirmek,
c) Yönderlik programına alınacak personeli Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesi Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde belirlemek,
ç) Yönder ve programa alınan personel eşleştirmelerini sağlamak,
d) Yönderlik toplantılarını koordine etmek ve sonuçlarını takip etmek,
e) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilere danışmanlık yapacak yönder atamalarını yapmak,
f) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.