PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ, KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ, MÜZE MÜDÜRÜ VE AVUKAT GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU (05.03.2021)

Şube Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü ve Avukat unvanı görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı ile ilgili olarak, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan Kurumlarla görüşmeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.

 

Yazılı sınavı yapacak kurum olarak Ankara Bilim Üniversitesi ile 04/03/2021 tarihinde protokol imzalanmıştır.

 

Sınav 07 Nisan 2021 Çarşamba günü ANKARA LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜNDE yapılacaktır.

 

Sınav, saat 15:00’da başlayacak ve 75 dakika sürecektir.

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri sınavdan 7 (yedi) gün önce Bakanlığımız resmi internet sitesi “Duyurular” bölümünde ayrıca duyurulacaktır. 

 

Bakanlık kimlik kartı ile özel kimlik kartı (TC.Kimlik kartı, Ehliyet veya pasaport) birlikte kontrol edilecek, karttaki fotoğraf ile adayın aynı kişi olduğu denetlenecektir.

 

Adaylar sınava BAKANLIK KİMLİK KARTI, ÖZEL KİMLİK KARTI VE HES KODLARI ile birlikte kabul edilecektir. Bakanlık kimlik kartı, özel kimlik (TC.Kimlik kartı, Ehliyet veya pasaport) ve hes kodları olmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 

Sınav salonları; Sağlık Bakanlığı/İl Hıfzısıhha Pandemi Kurullarının Covid-19 salgını ile ilgili yayınladığı genelgelerde belirtilen hususlara göre tanzim edilecek olup, Covid-19 hastası (Pozitif) ve temaslı adayların sınav gününe kadar  durumlarını Genel Müdürlüğümüz Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesi Müdürlüğünün 0 312 470 88 51-88 55 nolu telefonlarına ve ozgur.nizam@ktb.gov.tr e-posta adresine bildirmesi gerekmektedir.

 

Sınav için gerekli olan kurşunkalem, silgi ve kalemtıraş her aday için Ankara Bilim Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.Adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

 

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzerleri kolluk görevlileri tarafından elle ve/veya detektörle aranacak; çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.  

 

Sınav başladıktan sonra, ilk 30 dakika ve son 15 dakika içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaklardır. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporu örneğini sınava girişte salon görevlisine teslim etmek zorundadır.

 

Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan dışarıya çıkan aday kesinlikle sınav salonuna geri alınmayacaktır.

 

Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, bu kağıtlar Ankara Bilim Üniversitesi’nde optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

 

Ankara Bilim Üniversitesi değerlendirmeyi 100 puan üzerinden yapar, puan hesaplamasında (Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100) formülünü kullanır. Değerlendirme sonucu hesaplanan puanların küsuratlı olması durumunda virgülden sonraki basamaklarda aşağı/yukarı yuvarlama yapılmayacaktır. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular iptal edilir. Bu durumda sınav puanı, iptal edilen soru/sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılarak hesaplanır.

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Yazılı Sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılacak son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

 

Sınav yerinin açık adresi ve sınav kuralları ile sınav ile ilgili diğer hususlar Bakanlığımız resmi internet sitesi “Duyurular” bölümünde ayrıca duyurulacaktır. 

 

NOT : Herhangi bir nedenle sınava katılmayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.