PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ, KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ, MÜZE MÜDÜRÜ VE AVUKAT GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MAZARET SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU (08.04.2021)

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinin Şube Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü ve Avukat kadro unvanlarına atamalarını gerçekleştirmek üzere, 07.04.2021 tarihinde Ankara'da yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na, Covid-19 pandemisi nedeniyle test sonucu pozitif olan veya temaslı olmalarından dolayı katılamayan personel, karantinada olduklarına dair rapor veya konu ile ilgili diğer resmi belgelerini 16.04.2021 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri durumunda aynı şartlarla 28.04.2021 Çarşamba günü saat 14.30-17.00 saatleri arasında Ankara Bilim Üniversitesi Merkez Kampüsünde mazeret sınavına alınacaklardır.

Bu sınava da yukarıda belirtilen nedenlerle katılamayacak olan personelimiz için yeni bir mazeret sınavı yapılmayacaktır.

İlgili personele duyurulur.