PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Giren Personelin Dikkatine

Bakanlığımızda görev yapmakta olan personelin şube müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü ve avukat kadrolarına görevde yükselmelerini ve unvan değişikliğini sağlamak amacıyla, Ankara Bilim Üniversitesince 28/04/2021 Çarşamba günü Ankara’da yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları (mazeret sınavı dahil) tamamlanmış ve sınav sonuçları Bakanlığımıza ulaşmıştır.

Sınava katılan personelimiz, Sınav Başvuru Sisteminde “Onaylanan başvurular” bölümüne giriş yaptığında katıldığı sınav unvanına uygun olan soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecektir, ayrıca soru ve cevap anahtarlarına karşı, 03.06.2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen süre içerisinde yapacakları itirazları çalıştıkları birimleri aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile, gerekçelerine de açık bir şekilde yer vererek, itiraz edilebilecektir.

İtirazlar Ankara Bilim Üniversitesi tarafından incelendikten sonra sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.