PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu (31/05/2021)

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin Şube Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü ve Avukat kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla, Ankara Bilim Üniversitesince yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı sonuçlarına yapılan itirazların ilgili Üniversitece değerlendirilmesi sonucu;

Şube Müdürü A ve B kitapçığı 15. soru,

Kütüphane Müdürlüğü A ve B kitapçığı 14. soru,

Avukat A kitapçığı 14. soru,

Mazeret Sınavı Müze Müdürü A kitapçığı 45. soru,

Müze Müdürlüğü A ve B kitapçığı 14. soru ile A kitapçığı 47. soru ve B kitapçığı 45. soruların;

iptal edilmesine karar verilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 17 nci maddesi ikinci bendine göre hatalı sorulara tekabül eden puanlar diğer sorulara eşit şekilde dağıtılarak oluşan nihai liste ilgili Üniversite tarafından Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Bu itibarla; sözlü sınava katılacak adayların listesi Bakanlığımız intranet sayfası duyurular bölümünde yayınlanmış olup, ayrıca sınava katılan tüm adaylar sınav sonuçlarını http://sbs.ktb.gov.tr/sorgu/sinavsonuc/ linkinden öğrenebileceklerdir.

               Sözlü sınavın tarihi, yeri ve diğer hususlar Bakanlığımız kurumsal internet sitesi olan www.ktb.gov.tr adresinin “Duyurular” bölümünde ayrıca duyurulacaktır.

İlgili personele duyurulur.