PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI HAKKINDA YENİ DUYURU 400 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE 100 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) (24/02/2022)

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca  istihdam edilmek üzere, 2020  KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak  suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 100 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli  personelin KPSS puanına göre sıralanan asil ve yedek adaylar 31/12/2021 tarihli ilanımızda yayımlanmıştı.

Ancak; Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında alınan başvurulara ilişkin asil ve yedek aday yerleştirme sonuçları yapılan itirazlar neticesinde yeniden ilan edilmiştir. Adaylar, KPSS puanına göre yerleşme durumunu TC Kimlik Numarası ile SONUÇ linkinden giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

Ayrıca; adaylar yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden de ulaşabileceklerdir.

İlgililere duyurulur.