PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (14/04/2022)

Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre 15 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla 23.02.2022 – 24.02.2022 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ile aşağıdaki linkten öğrenebileceklerdir.

https://sbs.ktb.gov.tr/sorgu/uzmanyardimcisi/

1. Başarılı olan Asil adayların, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncü Yıl Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur.
2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
3. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir “3. Form Dilekçe” ile tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde (KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları gerekmektedir.
4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde birinci maddede belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
5. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

GETİRİLECEK BELGELER
1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız.)
2. Form Dilekçe (Askerde olanlar) (İndirmek için tıklayınız.)
3. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız..)
4. KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır),
5. Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
6. Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)
7. Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
8. Sağlık Raporu (Asıl), (Devlet veya Üniversite Hastanelerinden), (Harita Mühendisi, Şehir ve Bölge Plancısı ve Mimar olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
9. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı; Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
10. Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.
11. 6 adet vesikalık fotoğraf
12. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız.). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)