PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aramıza Yeni Katılan Personelimiz ile Bir Araya Geldik...

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız birimlerine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinden çeşitli unvan ve kadrolarda atanan personel ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde “Kontrolör” olarak göreve başlayan personele 16 Mayıs 2022 tarihinde Millî Kütüphane Konferans Salonu’nda bir sunum gerçekleştirildi.

Personelin göreve başladıkları birimler dışında, çok farklı çalışma konuları yanında ilgili ve bağlı kuruluşları, yurt içi-yurt dışı teşkilatlanmasıyla tüm Bakanlığa ilişkin de bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıda, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Hakan İLERİ ve Erdinç YILMAZ Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tanıtımı yanında kurumsal tutum, aidiyet, çalışma ilkeleri ve Kurum kültürü hakkında bilgi verdi.