PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

149 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (TEMİZLİK PERSONELİ, ŞOFÖR VE BAHÇIVAN) HAKKINDA DUYURU (07.06.2022)

Başvuruları 25/04/2022-09/05/2022 tarihleri arasında alınan 4/B Sözleşmeli Personel

(82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan) alımı kapsamında, KPSS puanına göre sıralanan asil ve yedek adayların listeleri aşağıda yer almaktadır.

Adaylar alıma ilişkin sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden de ulaşabileceklerdir.

 

Yerleştirilen ASİL ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 21/06/2022 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

KPSS puanına göre sıralanan asil ve yedek adaylar:

Şoför-1 için tıklayınız.

Şoför-2 için tıklayınız.

Şoför-3 için tıklayınız.

Bahçıvan-1 için tıklayınız.

Bahçıvan-2 için tıklayınız.

Temizlik Personeli için tıklayınız.

 

YERLEŞTİRİLEN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Sağlık Raporu;

a) Şoför ve Bahçıvan Pozisyonları için; heyet raporu, (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. 

b) Temizlik Personeli için; "Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını" gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7-07/06/2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

10-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

11- 6 adet vesikalık fotoğraf  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.