PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

40 SÖZLEŞMELİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ UZMANI ALIMI YEDEK ADAYLARI HAKKINDA DUYURU (11.09.2023)

40 Sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımı kapsamında 25-26-27 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonucunda atamaya esas belgelerini teslim etmeyen, feragat eden ve kriterleri tutmayan adayların yerine yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN listesi aşağıda yer almaktadır.

Yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 25.09.2023 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırması zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Yerleştirilen yedek aday listesi için tıklayınız.

YERLEŞTİRİLEN YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2. Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3. Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4. Heyet Raporu (Asıl), “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesi yazılmış (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

5. Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

6. 11.09.2023 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

7. Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

8.Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

9. Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)  

10. 6 adet vesikalık fotoğraf 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.