PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ EK DUYURU

Mesleki Yeterlilik Sınav Komisyonu 14/05/2012 tarihinde toplanarak; 2009 yılında yurt dışı görevine başlayan personelin görev sürelerinin genellikle Ekim - Kasım 2012 aylarında sona ermesi ve yerlerine yapılacak atama işlemlerinin de aynı aylarda tamamlanacak olması nedeniyle, mesleki yeterlilik sınavına başvuracak adayların Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte yurt içinde kurumda geçirilen hizmet süresi ile yurt dışı görevden döndükten sonra yurt içinde kurumda geçirilmesi gereken hizmet sürelerinin belirlenmesinde, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olanlardan atanacakların göreve başlama tarihlerindeki görev sürelerinin dikkate alınmasına, ayrıca, anılan Yönetmeliğin “Mesleki Yeterlilik Sınavı” başlıklı 10 uncu maddesinde yabancı dil bilgisine sahip olan adayların mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları hüküm altına alındığından, ÖSYM tarafından 2012 Mayıs dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının 20/05/2012 tarihinde yapılacak olması ve sonuçlarının mesleki yeterlilik sınavının son başvuru tarihi olan 21/05/2012 tarihinden sonraki bir tarihte açıklanacak olması nedeniyle, Mayıs 2012 döneminde 3 yıllık yabancı dil şartını tamamlamış olanların eğer uluslar arası geçerliliği olan başka bir belge ibraz edememesi halinde yabancı dil bilgisine sahip olmaması nedeniyle müracaatlarının kabul edilmemesine, karar verilmiştir.

Bu nedenle söz konusu sınava başvuranların;

a) Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte aranan yukarıda belirtilen hizmet sürelerinin tespiti, başarılı olup, en geç göreve başlaması gereken personelin göreve başlayacağı tarih olan, 07/12/2012 tarihi itibariyle yapılacaktır.

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre en az yetmiş puan aldığı yabancı dil sonucunun geçerlilik süresinin Mayıs 2012 döneminde sona ermiş olanların, uluslar arası geçerliliği olan başka bir belge de ibraz edememesi halinde, yabancı dil bilgisine sahip olmaması nedeniyle başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca; söz konusu sınava katılmaya hak kazanan aday sayısının yüzün üzerinde olması halinde adaylar 29/05/2012 tarihinde yazılı sınava alınacaklardır. Yazılı sınav yapılması halinde başarılı olanların katılacakları ya da aday sayısının yüzün altında olması durumunda sözlü sınav 30/05/2012 tarihinde, tamamlanmaması halinde devam eden günlerde, gerçekleştirilecektir. Sınav yerleri ve saati daha sonra bildirilecektir.

İlan olunur.