PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Yeterlilik Sınavı Hakkında Ek Duyuru

           Bakanlığımız yurt dışı teşkilatında boş bulunan kadrolara atanacakları belirlemek amacıyla, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavını konu alan ilgi yazımızın yabancı dil bilgisi ile ilgili bölümde yer alan KPDS puanına eşdeğer puanlar, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca, Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda yeni kararlar alınmış olup, adı geçen merkezin resmi internet sitesinde 06/01/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

            Buna göre, İngilizce dilinden; uluslar arası geçerliliği bulunan “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL IBT) sınavından en az (84), (TOEFL CBT) sınavından en az (221), (TOEFL PBT) sınavından en az (561), International English Language Testing System (IELTS) sınavından ise en az (5) puan alınması halinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan (en az) yetmiş puana eşdeğer puan alınmış olacaktır.