PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevde Yükselme Sınav Tarihi ve Yeri ile İlgili Duyuru

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak,Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Araştırmacısı ve Folklor Araştırmacısı kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavı ile ilgili eğitim 03/12/2012 – 20/12/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin tamamına katılan adayların ve mazeretli olarak katılamadıklarını belgeleyenlerin katılabilecekleri görevde yükselme sınavı, 02/02/2013 günü saat 10:00 da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok Beşevler-Ankara adresinde yapılacak olup, ilgililerin sınava katılmak amacıyla sınav salonunda sınav saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmaları ve yanlarında, Bakanlık personel kimlik kartları ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Ayrıca; söz konusu sınav ile ilgili olarak yapılacak herhangi bir değişiklik Bakanlığımız resmi internet sitesinden (www.kultur.gov.tr) duyurulacak olup, tekrar yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.