PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevde Yükselme Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı unvanlarında 02/02/2013 tarihinde yapılan sınav sonuçları Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmış olup, ilgililere de birimleri aracılığıyla tebligat yapılmıştır.

 

Atama işlemlerinde değerlendirilmek üzere, sınav duyurusunda unvanlar itibariyle belirtilen kadro sayısınca (Şube Müdürü:31,  Müze Müdürü:27, Kütüphane Müdürü:97, Folklor Araştırmacısı:33, Müze Araştırmacısı:100) sınavda başarılı olan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesini de göz önüne alarak, yine duyuruda belirtilen görev yerleriyle sınırlı kalmak kaydıyla en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Ancak;  yapılan bu tercihler ilgilileri için bir hak doğurmayacaktır.

 

Konuyla ilgili ekte yer alan dilekçe örneğinin tercih yapmak isteyen personelce doldurularak en geç 15/3/2013 tarihi mesai bitimine kadar, Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

dilekçe örneği için tıklayınız...