PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik” in 13 üncü maddesine göre oluşturulan Mesleki Yeterlilik Sınavı Komisyonu; anılan Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca; yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavının takvimini, sınav konularını ve Bakanlığımız yurt dışı teşkilatında açık bulunan atama yapılacak kadroları belirlemek amacıyla yaptığı toplantı sonucu;

1-      Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, mesleki yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılması, yazılı sınavdan en az yetmiş puan alanların sözlü sınava katılması,

2-      Sınavların Ankara’da yapılması, yazılı sınav yapılması halinde Ankara’daki sınav yerinin Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan hizmet binasının yanındaki yemekhane salonunda yapılması, sözlü sınavın ise Bahçelievler Son Durak Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre salonunda yapılması,

3-      Başvuran aday sayısının yüzün üstünde olması halinde yapılacak yazılı sınavın çoktan seçmeli test şeklinde yapılması, her bir sorunun cevabının dört seçenek içinde yer alması, her sorunun puan değerinin aynı olması, sınav süresinin (60) dakika olarak belirlenmesi,

4-      YAZILI SINAV YAPILMASI HALİNDE BU SINAVIN 28/05/2013 SALI GÜNÜ SAAT 10:00 DA BAŞLAMASI, SONUÇ LİSTESİNİN İNÖNÜ BULVARI NO:1 EMEK/ANKARA VE ATATÜRK BULVARI NO:29 OPERA/ANKARA ADRESİNDE BULUNAN BAKANLIK HİZMET BİNALARINDA ASILARAK DUYURULMASI VE BAKANLIĞIMIZ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE (www.kulturturizm.gov.tr) YAYINLANMASI, ADAYLARA AYRICA YAZILI DUYURU YAPILMAMASI. SÖZLÜ SINAVIN 29/05/2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00 DA BAŞLAMASI, SÖZLÜ SINAVIN BELİRTİLEN GÜNDE BİTMEMESİ HALİNDE TAKİP EDEN GÜNLERDE SINAVA DEVAM EDİLMESİ,

5-    Yazılı ve sözlü sınav konularının;

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,

c) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler,

ç) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri,

d) Genel Turizm Bilgisi, tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

e) Protokol,

f) Genel kültür,

olarak belirlenmesi, kararını oybirliği ile almıştır.

SÖZ KONUSU SINAVA BAŞVURANLARIN SAYISININ 100 KİŞİYİ AŞMASI NEDENİYLE YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHTE, SAATDE, YERDE, KONULARDA VE ŞEKİLDE YAZILI SINAV YAPILACAKTIR.

Yukarıdaki açıklamalar söz konusu sınava başvuran ve başvuruları kabul edilen adaylara ilanen duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

M.Atila ÖZŞATIR   (0 312) 311 20 61

Mustafa GENÇ        (0 312) 312 49 05

 

28-29/05/2013 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAN YURT DIŞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINA MÜRACAAT EDİP YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYMASI NEDENİYLE SINAVA KATILACAKLARIN VE KATILAMAYACAKLARIN LİSTESİ