PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2013/1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA                :

1.   Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 26/07/2013 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/Ankara adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların kanuni yakınları vasıtasıyla, müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesinin 08/07/2013 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir bir dilekçe ile (KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), 2013/1 - KPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu bildirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(e) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

7. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca adreslere tebligat yapılmayacaktır.

8.  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:   

M.Atila ÖZŞATIR, İlknur AKTÜRK : 0312 311 20 61,

Mustafa GENÇ : 0312 312 49 05  

   

      GETİRİLECEK BELGELER         :

 1. KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. KPDS/YDS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) veya KPSS-2013/1 Tercih Kılavuzunda yer alan sınav türü ve seviyesinde belge. (Enformasyon Memuru unvanına başvuran adaylar için)
 4. (B) Sınıfı sürücü belgesinin onaylı örneği (Şoför unvanına başvuran adaylar için) (*) 
 5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği,(*)
 6. Avukat kadrosu için avukat ruhsatnamesinin onaylı örneği,(*)
 7. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 8. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,(*) 
 9. Sağlık Raporu (Asıl),
  (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),
 10. 08/07/2013 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (İnternet Çıktısı),
 11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği,(*)
 12. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 13. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 14. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).

 

* Yukarıda (4), (5), (6), (8), (11). sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilecektir.

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.