MüzecilikEğitimde cevabını bulacağımız sorular:

-     Müze Nedir?
-      Türkiye’de Müzecilik Tarihi
-     Kültür Varlıklarına İlişkin İlk Hukuki Düzenlemeler
-      Müzeciliğin Hukuki Dayanakları
-      Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Teşkilatlanması
-      Türkiye Müzeleri
-      Koleksiyonlarına Göre Müze Türleri
-      Müzecilik İş ve İşlemleri
-      Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri
-      Müze İçi Faaliyetler
-      Müze Dışı Faaliyetler
-      Müzelerde Teknolojik Uygulamalar
-      İstatistikler
-      Ödül Kazanan Müzelerimiz

Not: Eğitim içeriği TRT stüdyolarında kayıt altına alınarak Uzaktan Eğitim Kapısı’nı kullanan tüm kamu çalışanlarının erişimine süresiz olarak açılmıştır.