Kütüphanecilik

EGˆI·TI·MLER3.jpg

Kütüphanecilik alanına giren tüm kavram; iş ve işleyişe göre düzenlemelerin detaylı olarak incelenmesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri doğrultusunda halk kütüphanelerinin varlık nedenleri, toplumsal görevleri ve işleyişleri kapsamında temel kavramlara ana hatlarıyla değinmek.

Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:
- Kütüphane kavramı nedir?
- Kütüphane Türleri
- Halk Kütüphanelerinin Toplumsal İşlevleri
- Kütüphane Binası veya Mekan Sağlanması
- Halk Kütüphanelerinde Kullanıcı İşlemleri
- Kütüphane Kullanıcı Grupları
- Etkinlik Takvimi
- Halk Kütüphanelerinde Materyal Sağlama
- Çoklu / Tekli Kitap ve Süreli Yayın İsteği Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?
- Kütüphane Otomasyon Şube Müdürlüğü
- KOHA Otomasyon Sisteminin Temel Özellikleri
- Otomasyon Neden Gerekli?
- E-Hizmetler
- Sınıflama ve Kataloglama
- Cilt ve Malzeme Alımları
- Akıllı Kütüphane Sistemleri

Not: Eğitim içeriği TRT stüdyolarında kayıt altına alınarak Uzaktan Eğitim Kapısı’nı kullanan tüm kamu çalışanlarının erişimine süresiz olarak açılmıştır.