Taşınır Mal YönetmeliğiSunu için tıklayınız...

Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:

- Taşınırların işlemler zinciri?
- Taşınmaz edinme yöntemleri
- Yönetmeliğin kapsamı
- Taşınır kontrol yetkililerinin görevleri ve sorumlulukları
- Kamu malına verilen zararın ödenmesi
- Sayım ve devir işlemleri
- İlk defa yapılacak tesis kaydı
- Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler
- Taşınırların çıkış kaydı ve muhasebe birimine bildirilmesi