Etkili ve Doğru E-posta Yazımı
Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:

- Gönderilecek Kişi veya Yere Ait Adresin Yazımı

- Konu Bölümünün Yazımı

- Hitap Bölümünün Yazımı

- Ana Metnin Yazımı

- Notların Yazımı

- Gönderen Kişinin İletişim Bilgilerinin Yazımı