Somut Olmayan Kültürel Miras

EGˆI·TI·MLER8.jpg


Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:
- Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?
- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin İçeriği
- Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları
- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini Ulusal Ve Uluslararası
Düzeyde Uygulanması

Not: Eğitim içeriği TRT stüdyolarında kayıt altına alınarak Uzaktan Eğitim Kapısı’nı kullanan
tüm kamu çalışanlarının erişimine süresiz olarak açılmıştır.