Medya Okuryazarlığı

EGˆI·TI·MLER9.jpg


Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:
- Medya kavramı nedir?
- Medyanın Fonksiyonları
- Medyanın Tarihsel Süreci
- Sosyal Medya Kullanım Süreleri
- Medyanın Kullanıcılar Üzerindeki Olumsuz Etkileri
- Medyadan Dünya Nasıl Görünüyor?
- Medya Okuryazarlığı Yaklaşımları
- Medya Okuryazarlığının Temel İlkeleri
- Medya Okuryazarlığının Türkiye’deki Tarihsel Süreci

Not: Eğitim içeriği TRT stüdyolarında kayıt altına alınarak Uzaktan Eğitim Kapısı’nı kullanan
tüm kamu çalışanlarının erişimine süresiz olarak açılmıştır.