Kültürel Miras ve Ülkemizdeki UNESCO Çalışmaları   Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:

   - UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi
   -  2. Dünya Savaşının Tarihi Kentlere Olumsuz Etkileri
   - Dünya Miras Listesi
   - Üstün Evrensel Değerlere Sahip alanlar
   - Dünya Miras Alanlarının Seçiminde Kullanılan Ölçütler
   -  Sözleşme ve İsleyişine İlişkin Faaliyet Yürüten Kurum ve Kuruluşlar
   - Tehlikedeki Dünya Miras Listesi
   - Dünya Miras Fonu

   Not: Eğitim içeriği TRT stüdyolarında kayıt altına alınarak Uzaktan Eğitim Kapısı’nı kullanan
   tüm kamu çalışanlarının erişimine süresiz olarak açılmıştır.