6245 Sayılı Harcırah Kanunu

EGˆI·TI·MLER13.jpg

Cevabını bulacağımız sorular: 

- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun kapsamı nedir? 
- Harcırah nedir? 
- Memuriyet Mahalli nedir? 
- Kimlere harcırah verilir? 
- Harcırahın Unsurları nedir? 
- Gündelikler nasıl belirlenir? 
- Geçici görev yolluğu nedir? 
- Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Örneği 
- Sürekli Görev Yolluğu 
- Yurtiçinde / Yurtdışında Yer Değiştirme Masrafı 
- Ataması Yapılan Personelin Sürekli Görev Yolluğu Hangi Kurum Tarafından Ödenecektir? 
- Örnek Sorular ve Çözümleri