İç KontrolSunu için tıklayınız...


Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:
- İç Kontrolün Yasal Dayanağı
- İç Kontrolün Tanımı
- İç Kontrolün Amacı
- İç Kontrolün Nitelikleri
- İç Kontrolde Sorumluluklar
- İç Kontrol Standartları
- İç Kontrol ve Risk Yönetimi
- İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
- İç Kontrol Sistemi Kurulma Süreci
- İç Kontrolde Kritik Başarı Faktörleri