İletişim Becerileri

EGˆI·TI·MLER17.jpg

Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:

- Yönetici Sekreterinin İletişim Becerileri ve Güncel Teknikleri (Sandwich Tekniği)
- Yönetici Sekreterinin Telefonla İletişimi ve İletişimde Karşımızdakilerin Psikolojik Durumları
- İnsan İlişkileri Geliştirme Yöntemleri
- Yönetici Sekreterinin İnsan Tanıma ve Yönetme Becerisi
- Yönetici Sekreterinin Yaratıcılık Yeteneği
- Yönetici Sekreterinin Kişisel Gelişimini Sürdürmesi