PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Taşınır İşlemleri Şubesi Müdürlüğü

a) Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
b) Bakanlık personeline ilişkin kimlik kartı iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.