Protokol Bilgisi

EGˆI·TI·MLER18.jpg

Eğitimde cevabını bulacağımız sorular:

Mesleki Etik İlkeleri
Kamusal Yaşamda Protokolün Anlam ve Önemi
Selamlaşma ve Tokalaşma
Hitaplar
Makamda Davranış kuralları
Üstlerle Protokol İlişkileri
Giyim Protokolü
Resmi Araçlarda Protokol Kuralları