PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Memur özlük ve sicil dosyasında bulunan ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgenin fotokopisini alabilir mi?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca isteyen memurun kendisine ait bilgi ve belgenin fotokopisini, anılan Kanunun “Bilgi edinme hakkının sınırları” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan bilgi ve belgeler hariç, almasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.